Tarife Cazare Pensiunea Paltinu

Teritoriul judeţului Dâmboviţa aparţine în proporţie de cca. 80 % sectorului cu clima continentală (5o%) ţinutul climatic al Câmpiei Române şi 3o % ţinutului climatic al Subcarpaţilor) şi în proporţie de cca. 2o % sectorul cu clima continental-moderetă (ţinuturilor climatice ale munţilor mijlocii şi înalţi). Ţinutul cu clima de câmpie se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii moderate şi ierni nu prea reci, cu viscole, rare şi frecvente intervale de încălzire, care duc la topirea stratului de zăpadă. Pentru sectorul cu clima continental-moderată sunt caracteristice verile răcoroase, cu precipitaţii abundente şi ierni foarte reci, cu viscole frecvente şi strat de zăpadă stabil pe o perioadă îndelungată.